شرکت های همکار

سهامداران:

شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف  (سهامی عام)

شرکت افق زرین محاسب (سهامی خاص)

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)

مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)

شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم (سهامی خاص)