خدمات الکترونیک

کارمندان شرکت پترو پالایش کنگان می توانند از طریق لینک زیر به ایمیل های خود دسترسی داشته باشند:

email-logo1

کارمندان شرکت پتروپالایش کنگان می توانند از طریق لینک زیر به فضای FTP  دسترسی پیدا کنند:

 

What-is-ftp-server