مزايده ضایعات آهن

مزايده ضايعات فلزی
شركت پتروپالايش كنگان
مزايده شماره: 03 / 1398
شرايط شركت در مزايده شماره 03 / 89

برای دانلود شرايط شركت در مزايده روی عکس زیر کلیک کنید:

 

pdf